Bảo Trì Sửa Chữa Máy Tính

Bảo trì máy tính định kỳ máy tính cho cá nhân, cơ quan, trường học, tổ chức… giúp hệ thống máy tính của quý khách vận hành tốt nhằm tăng hiệu suất công việc.

Trường hợp khẩn cấp sẽ cho quý khách mượn máy tính cấu hình tương đương (trừ server) để giải quyết công việc nếu các máy dự phòng của chúng tôi chưa có đơn vị nào có nhu cầu mượn.

Sửa máy tính, thay thế linh kiện, nâng cấp phần cứng máy tính theo yêu cầu.