XR không giống hoàn toàn một mẫu iPhone nào trước đó mà được Apple tổng hợp công nghệ, tính năng từ nhiều sản phẩm lại

iPhone XR khác gì iPhone X và iPhone 8

Tuấn Anh – Việt Chung