NAS

NAS (Network Attached Storage)

NAS là từ viết tắt của Network Attached Storage (thiết bị lưu trữ dữ liệu NAS gắn vào mạng). Ổ cứng lưu trữ mạng NAS thường được sử dụng để lưu trữ và chia sẻ file. Đặc biệt là streaming các dữ liệu đa phương tiện. Sử dụng hệ thống NAS rất tiện lợi, khi bạn không có nhà hay văn phòng mà vẫn truy cập được dữ liệu ở nhà một cách dễ dàng.

Giải pháp lưu trữ, trao đổi dữ liệu cho doanh nghiệp tính bảo mật cao.

Truy xuất dữ liệu mọi lúc mọi nơi thông qua môi trường internet trên nhiều thiết bị.